NSRHEP

Novosti

glavna slika
slika galerije

31. 10. 2006.

Pravomoćna presuda o ostvarivanju prava na razliku plaće i drugih materijalnih prava radnika za razdoblje od 01.01.2001. do 31.05.2002. – Željko Šimudvarac

Presuda Županijskog suda u Vukovaru od 31.10.2006. godine.

Tužitelj: Željko Šimudvarac

Tuženik: HEP d.d.

– radi žalbe tuženika protiv presude Općinskog suda u Vukovaru (u korist Ž. Šimudvarca).

(u presudi je iskazan samo iznos glavnice za isplatu)