PrP Zagreb

Novosti iz podružnica

19. 5. 2003.

Utemeljiteljska skupština održana: 19.05.2003.

Predsjednik: Milivoj Poljanec

Odbor:
1. Mijo Ložnjak
2. Zoran Đulabić
3. Irena Dupalo
4. Slavko Milašinčić
5. Boris Hruškar

Nadzorni odbor:
1. Vesna Capan (predsjednica)
2. Milan Petek
3. Eduard Batinić

Blagajnik: Zdenka Stjepandić