PP HE Zapad - Sjedište

Novosti iz podružnica

6. 12. 2000.

Utemeljiteljska skupština održana: 06.12.2000.

Predsjednik: Darko Malvić

Odbor:
1. Božidar Perušić
2. Sanja Jaksetić

Nadzorni odbor:
1. Vesna Felker (predsjednica)
2. Josip Koščec
3. Zdravko Blečić

Blagajnica: Sanja Jaksetić

Podružnica PP HE Zapad utemeljena je na utemeljiteljskoj skupštini 06.12.2000., a registrirana je 27. prosinca 2000. pri Ministarstvu rada i socijalne srkbi pod Urbroj: 524-03/1-00, a pod nazivom “Direkcija Rijeka”, reg. br. A18/96 sa sjedištem u Rijeci, Kumičićeva 13.
Zbog smanjenog broja članstva podružnica “Direkcija Rijeka” prestaje djelovati Odlukom o prestanku djelovanja sindikalne podružnice, Ur.br. 296/LM/AŠ.
Ponovno je utemeljena 2009. godine pod novim nazivom: “PP HE Zapad”.